Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΩΡΑ ΟΥΖΟΥΝΗ - ΒΙΒΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Αριδαία - 58400 - Ν. Πέλλας

Τηλ. 2384021215
e-mail: grasfaleia@gmail.com

ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Μπορείτε τώρα κι εσείς να συμμετέχετε στο νέο σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών υγείας που αναβαθμίζει τις ιατρικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους και ταυτόχρονα παρέχει πλήρη κάλυψη στα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στον κοινωνικό φορέα ασφάλισης - αλλά και σε αυτούς που δεν επιθυμούν να υποστούν ταλαιπωρίες με καθυστερήσεις και ουρές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

- Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, χειρούργου, ορθοπεδικού, γυναικολόγου και ΩΡΟ καθώς και παιδιάτρου και παιδοχειρούργο στις παιδιατρικές κλινικές (με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης)

 - Απεριόριστες διαγνωστικές, προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις με τιμολόγηση τιμών ΕΟΠΥΥ χωρίς αναμονή, χωρίς ουρές, χωρίς ταλαιπωρία.

- Δωρεάν ετήσιο μεγάλο check up πρόληψης (βασικό αιματολογικό έλεγχο: γενική αίματος, ΤΚΕ, γενική ούρων, σκάκχαρο, υλική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια καθώς και ηπατικό έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT.
- Δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο για τα μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών (οπτική οξύτητα, τονομέτρηση και έλεγχο στη σχισμοειδή λυχνία).
- Δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο (έλεγχο στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό οδόντων, στίλβωση και φθορίωση στα παιδιά).


Στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα της χώρας.
Τιμολόγηση με τιμές ΕΟΠΥΥ για τα μέλη του προγρ΄άμματοςπ ου δεν είναι ενταγμένα στον κοινωνι΄κο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ) ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού.

115 ευρώ για 1 μέλος
175 ευρώ για 2 μέλη
218 ευρώ για όλη την οικογένεια (έως 6 μέλη)

Σημείωση: καλύπτονται οι προϋπάρχουσες παθήσεις